Niki Tsappos

Description of workshop

Genre: Freestyle/improvisation

Vi utgår från våra egna kroppar och dess färdigheter, från de känslor och rörelser som redan finns i kroppen eller skapas i stunden. Inga tidigare erfarenheter krävs, bara ett öppet sinne. Målet är att connecta och utforska sitt eget sätt att uttrycka sig utifrån sina egna och stundens förutsättningar.

Duration of workshop: 1.5 hours

Where and when

Studio 1, Dansstudion | Thursday, September 5th at 14:30 
Studio 1, Dansstudion | Friday, September 6th at 14:30

Book now!